Historik

1927

Genom annons i Alingsås Tidning den 11 mars 1927 meddelades att de personer, som vara intresserade för bildande av en motorklubb i Alingsås skulle samlas å Grand Kafé för bildande av en sådan. Denna annons hade till effekt att 14 intresserade infann sig och beslöts enhälligt bildandet av Alingsås Motorklubb.
Styrelsen skulle bestå av 8 personer och dessa valdes på detta möte.
Vid styrelsesammanträde den 18 mars 1927 bildades styrelsen som fick följande utseende:
Ordförande: Gustav Andersson,
vice ordförande: Erik Jansson,
sekreterare: Helmer Hovenius,
v. sekreterare: Axel Modig,
kassör: Harald Karlborg,
klubbmästare: Knut Larsson,
u.s.f: Bror Persson och PO Björkblom.

1927-03-24 tillkom klubbens första stadgar.
- Annandag påsk arrangerades en lokal orienteringstävlan. Startavgiften uppgick till 1.50.
1927-05-05 beslöts att arrangera en landsvägs- och en backtävling. Kommitté: Hagberg, Gösta Andersson, Bror Persson, Hansson, Bernhult, Hellberg. 26 maj kördes tävlingen. 13 fordon var anmälda, 10 mc och 3 automobiler.
- Beslöts enhälligt, att ingå i KAK:s landsförbund, att hyra rum på Stadshotellet, som möteslokal för 3:-/gång.
1927-11-01 Beslut fattades om att medlem som ej ställer sig klubbens stadgar till efterrättelse utesluts ur klubben. Mössmärken och dyl. avfordras personen i fråga. Återlämnas ej detsamma insättes annons i ortens tidning att ifrågavarande person är utesluten i klubben.
-60 medlemmar.

1928

Styrelse:
Ordförande Gustav Andersson,
vice ordförande. Artur Olsson,
sekreterare Lennart W Larsson,
vice sekreterare Axel Modig,
kassör Harald Karlborg,
klubbmästare Gunnar Håkansson,
int. Bror Persson.

- Årsavgiften 10:- skall betalas före mars månads utgång.
- 23 april: Extra sammanträde med anledning av att klubbmästaren Gunnar Håkansson, genom olyckshändelse omkommit under deltagande i Göteborgs Motorklubbs orienteringstävling, som kartläsare. Med anledning av denna tragiska händelse stoppades den egna planerade orienteringstävlingen som skulle körts den 13 maj.
- Äntligen klart för en klubblokal. Varje Torsdag efter 8 em. får AMK disponera en lokal i Hanverksföreningens lokal till ett pris av 150:-
Backtävlingar i Härsbergsbacken 9 och 10 juni
- 64 medlemmar.

1929

Jordbanetävling kördes på Idrottsplatsen (Mjörnvallen)

1930

Styrelse:
Ordförande fabrikör Gustav Andersson,
vice ordförande. Bokhållare Artur Olsson,
sekreterare Folkskollärare Alfons Nilsson,
vice sekreterare Handlaren Frank Ekendal,
kassör Mekaniker John Dahlén,
klubbmästare trädgårdsmästare Gusten Hallberg,
materialförvaltare Handlaren Sven Johansson.

- Västgötatävlingen arrangerades.
-66 medlemmar.

1931

Styrelse:
Ordförande Fabrikör Gustav Andersson,
vice ordförande. Köpman Pär Eckman,
sekreterare Folkskollärare Alfons Nilsson,
vice sekreterare Handlare Robert Nilsson,
kassör Mekaniker John Dahlén,
klubbmästare Handl Sven Johansson,
materialförvaltare Handlare Bertil Börjesson.

2 april upplyste Artur Olsson om att de representanter av ordningsmakten som övervakade ordningen vid istävlingen på Mjörn gjorde anspråk på fri skjuts från och till tävlingsplatsen. Av rent principiella skäl beslöts att poliserna som hade ersättning för sitt uppdrag, borde i likhet med vad fallet var på andra orter få taga sig ut till tävlingsplatsen bäst de gitte och själva få ansvara för kostnader härför.
-61 medlemmar.

1932

Styrelse:
Ordförande Gustav Andersson,
vice ordförande. Robert W Nilsson,
sekreterare Anders Lans,
vice sekreterare Alfons Nilsson,
kassör John Dahlén,
klubbmästare Sven Johansson,
materuialförvaltare Bror Persson.

-9 juni beslöt klubben att arrendera tävlingsbacken i Hemsjö för en tid av 5 år för en summa av 125:-/år.
- 8 dec. beslutades att uppsäga hyreskontraktet på möteslokalen. Hyran var för hög. Tage Olsson erbjöd klubben att hålla sammanträdena på Olssons Konditori.
-43 medlemmar.

1933

Styrelse:
Ordförande Carl Engström,
v. ordförande Fritiof Klinge,
sekreterare Alfons Nilsson,
vice sekreterare Harald Karlborg,
kassör John Dahlén,
klubbmästare Sven Johansson,
materialförvaltare Axel Andersson.

- Medlemsavgiften sänktes från 10:- till 5:-.
- 30 mars beslutades om att hyra Hantverksföreningens lokal för 75:-/år.
- 30 november ville inte Hantverksföreningen längre hyra ut vindsskrubben men erbjöd istället en större källarlokal till ett pris av 25:-/år. Klubben antog detta.
- 61 medlemmar.

Program från Backtävling Dykärrslid 21 maj 1933

Startlista Backtävling Dykärrslid 21 maj 1933

1934

Styrelse:
Ordförande Fritiof Klinge,
vice ordförande. Robert Nilsson,
sekreterare Alfons Nilsson,
vice sekreterare Harald Karlborg,
kassör John Dahlén,
klubbmästare Gusten Hallberg,
materialförvaltare Gunnar Norström.

-24 februari: Klubbens källarlokal har tagits i anspråk av Hantverksföreningens fastighetsarbetare och att klubbens inventarier vräkts ut på gården. Flera olika lokalalternativ diskuterades. Bl a att gå tillbaks till Stadshotellet.
- 15 mars samlas AMK och MHF för ett gemensamt samarbete.
- 22 mars beslöts om förhyrning av lokal för innevarande år, Hantverksföreningens lokal.
- 68 medlemmar.

1935

Styrelse:
Ordförande Fritiof Klinge,
vice ordförande. Harald Karlborg,
sekreterare Alfons Nilsson,
vice sekreterare Robert Nilsson,
kassör John Dahlén,
materialförvaltare Gösta Andersson,
klubbmästare Bertil Börjesson.

- Västsvensk motormöte i samband med jubileumsmässa. Samling Stora torget klockan 9. Avmarsch till Palladium. Gästerna hälsas välkomna av ordförande och informerades om dagens program. Utfärd till Björboholm med ångfartyget Carl Albert.
- 53 medlemmar.

1936

Styrelse:
Ordförande Bertil Börjesson,
vice ordförande. Harald Karlborg,
sekreterare Alfons Nilsson,
vice sekreterare John Frykman,
kassör John Dahlén,
klubbmästare Hadar Lind,
förrådsförvaltare Gösta Andersson.

- 8 december beslutades att uppsäga kontrakten med markägarna till Dykärrsbacken med omnejd i Hemsjö socken.
- 51 medlemmar.

1937

Styrelse:
Ordförande Bertil Börjesson,
vice ordförande. Fritiof Klinge,
sekreterare Anders Lans,
vice sekreterare Herbert Swansson,
kassör Hadar Lind,
materialförvaltare John Dahlén,
klubbmästare Robert Nilsson.

- Ang lokalfrågan. Park Hotell erbjöd möteslokal utan någon hyra.
- 41 medlemmar.

1938

Styrelse:
Ordförande Jonas Kjellberg,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Anders Lans,
vice sekreterare Herbert Swansson,
kassör Hadar Lind,
klubbmästare Robert Nilsson,
int. John Dahlén.

- 34 medlemmar

1939-1945

Ingen verksamhet.

1946

Den 29 oktober upptogs frågan om bildandet av en ny motorklubb eller upptagande av arbetet inom den sedan år 1938 vilande Alingsås Motorklubb och beslöts efter en stunds diskussion att låta gamla Alingsås Motorklubb återuppstå. Inträdesavgift 5:-. Ingen årsavgift för 1946. Som beredningsutskott valdes Gunnar Michelson, Hadar Lind, Nils Hultstrand, Karl Persson och Anders Lans.
- 26 november valdes en styrelse enl. följande:
Ordförande Gunnar Michelson,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Anders Lans,
vice sekreterare Karl Persson,
kassör Hadar Lindh,
klubbmästare Tage Bågmark.

- Klubben har av herrar Vareborn och Cadebäcker, Bodafors, anordna en tävlingsbacke vid Fjällsjön under en tid av 10 år, för en årlig summa av 500:-

1947

15 maj kördes en nationell orienteringstävling. Alingsås-Lygnared-Långared-Degrabo-Vårgårda-Nårunga-Asklanda och åter till Alingsås.
- 28 september arrangerades en backtävling i Fjällsjöbacken. Vinst 506:-.
- 29 november firades 20 års jubileet å Park Hotell. Samtidigt förrättades prisutdelning från O-tävlingen den 15 maj.
-79 medlemmar.
F ö kan inga protokoll utläsas då protokollsboken blivit vattenskadad.

1948

Styrelse:
Ordförande Gunnar Michelson,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Sven G. Svensson,
vice sekreterare Herbert Swansson,
klubbmästare Karl Johansson,
kassör Hadar Lind.

- 27 juni anordnades backtävling för mc i Fjällsjöbacken.
- 80 medlemmar.

1949

Styrelse:
Ordförande Harald Karlborg,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Sven G Svensson,
vice sekreterare Herbert Swansson,
kassör Hadar Lindh,
klubbmästare Kurt Johansson.

- Klubbens tävlingsledare Nils Hultstrand har tilldelats funktionärslicens av klass 3.
- 22 maj anordnades backtävling för mc i Fjällsjöbacken. Vinst med 534:99.
- 134 medlemmar.

1950

Styrelse:
Ordförande Harald Karlborg,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Sven G. Svensson,
vice sekreterare Folke Johansson,
kassör Herbert Svansson,
klubbmästare Kurt Johansson,
int. Karl Hill.

- Klubben ansöker hos Länsstyrelsen i Älvsborgs län att få anordna en (klubbtävling) orienteringstävling för bilar och mc, lördagen 16 september 1950. Stämplingsavgiften hos Lässtyrelsen kostade 4:-. Stig Heden var tävlingsledare. (F.ö. se pärm i arkiv).
- Ordförande meddelade att Alingsås stads trafikkommitté håller på att undersöka möjligheterna till en betydande utökning av antalet p-platser inom staden. Även enkelriktningen av gatorna kommer att utökas.
-153 medlemmar.
F.ö. oläslig protokollsbok som är vattenskadad

1951

Styrelse:
Ordförande Sven G Svensson,
vice ordförande. Harald Karlborg,
sekreterare Stig Heden,
vice sekreterare Nils Hultstrand,
kassör Kurt Johansson,
int. Herbert Svansson,
klubbmästare Lars-Erik Johansson.

- Vårdslösa framfarter av motorcyklar i stadens utkanter föranledde en skrivelse till polisen. Ordförande meddelade att han personligen överlämnat skrivelse till stadsfiskal Hellsvik, som föreslog ett möte mellan AMK och polisen för att gemensamt diskutera lokala trafikproblem.
- Klubben hade ett sammanträde med Trafiknämnden i Alingsås angående bristen på varningstavlor för ”Skola” på vissa platser i staden. Tack vare klubbens kritik skall sådana uppsättas med det snaraste.
- 168 medlemmar.

1952

Styrelse:
Ordförande Sven G. Svensson,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Stig Hedin,
vice sekreterare Olof Gregner,
kassör Kurt Johansson,
klubbmästare Lars-Erik Johansson.
materialförvaltare Herbert Swansson.

- Följande förare hade uppflyttats i klass A: C J Halling, Håkan Melin, Kurt Björne, Gunnar Sonesson och L E Johansson.
- P g a lokalsvårigheter fick 25-års jubileumsfesten uppskjutas till 28 februari 1953.
- 155 medlemmar.

1953

Styrelse:
Ordförande Nils Hultstrand,
vice ordförande. Olof Gregner,
kassör Kurt Johansson,
sekreterare Stig Heden,
v. sekreterare Herbert Swansson,
klubbmästare Lars Erik Johansson.
materialförvaltare Harry Johansson.

- 25 års jubileet firades på Stadshotellet 28 februari. Alingsås stad representerades av riksdagsman Patrik Svensson samt rådman Gunnar Carlbom. Följande fick KAK:s landsförbunds förtjänstplakett i silver, Gustav Andersson, Harald Karlborg, John Dahlén, Hadar Lind, Anders Lans och Nils Hultstrand.
- Stina Fors valdes till ordförande i nybildad damklubb.
- Vid årsmötet 26 februari överlämnade Harald Karlborg ett vandringspris till klubben – Karlborgskannan.
- Vårgårda och Lerum ville bilda lokalavdelningar i klubben, på dessa platser.
- 132 medlemmar.

1954

Styrelse:
Ordförande Nils Hultstrand,
v. ordförande Kurt Johansson,
sekreterare Stig Heden,
vice sekreterare Herbert Swansson,
kassör Stig Gustavsson.
klubbmästare Olof Gregner.
materialförvaltare Harry Johansson.

- 25 april kördes T-tävling Karlborgskannan för mc.
- 3 oktober kördes O-tävlingen Novemberkåsan.
- 30-31 oktober arrangerades DM-finalen i orientering för Västra Distriktet. Baron Alströmer på Östads Säteri ställde målplats till förfogande.
- I Dalslandsrundan blev klubben etta i lag genom Harry Johansson, Torsten Lennartsson och Archibald Dickson.
- I mars anordnades en årsfest. Förlust med 79:50.
-138 medlemmar.

1955

Styrelse:
Ordförande Nils Hultstrand,
vice ordförande Olof Gregner,
sekreterare Stig Heden,
vice sekreterare Torsten Lennartsson,
kassör Stig Gustavsson,
klubbmästare Arne Hedström.
materialförvaltare Kurt Johansson.

- T-tävlingen Karlborgskannan kördes 1 maj.
- En skrivelse från NTF ang parkeringskontrollanter hade inkommit. Efter diskussion föreslogs till parkeringskontrollanter, styrelsen för Alingsås Motorklubb samt följande: Per Book, Åke Tähti, Herbert Swansson, Bertil Larsén, Anders Fogel, Sven Thorin, Gösta Hansson, Bertil Andersson, Sven Wijk, Nils Olof Olofsson samt Evert Larsson.
- Familjerundan Alingsås motorklubb -Alingsås Tidning samlade 103 deltagare.
- I midnattssolsrallyt deltog Harry Johansson med Kurt Johansson som kartläsare. Det blev en 11:e plats.
- Kåsan kördes 16 oktober. Torsten Lennartsson/Bertil Andersson samt Harry och Kurt Johansson delade på förstapriset.
- Nattorienteringen kördes 19 nov. Karl-Erik Persson med Lennart Johansson segrade.
- 3 februari beslutades att söka ordna ett informationsmöte för allmänheten å vilket sådana saker som hastighetsbegränsningen, högertrafiken, vägarnas utbyggnad m.m. lämpligen skulle belysas.

1956

Styrelse:
Ordförande Nils Hultstrand,
v. ordförande Olof Gregner,
sekreterare Stig Heden,
v. sekreterare Helge Aronson,
kassör Arne Hedström,
klubbmästare Kurt Johansson,
materialförvaltare Torsten Lennartsson.

Trafikkommitté: Olof Gregner, Arne Hedström och Kurt Johansson.
- I januari tillskriver AMK till Älvbygdens Motorklubb och föreslår ett samarbete för att popularisera OT-tävlingar för såväl bil som mc.
- 10 maj arrangerar AMK och Alingsås Tidning en familjerunda som gav ett netto av kr 686:50. Prisutdelning med tesupé och dans på rest. Strandkullen onsdagen den 16 maj kl. 19.30. Pris för tesupén 4:50.
- Kåsan i oktober vanns av Gösta Gustavsson, mc och Harry Johansson/Kurt Johansson bil.
- Karlborgskannan inställd p g a dåligt väglag.
- Den nationella nattorienteringen 10 november vanns av Berndt Persson och Roland Jansson som fick dela på första priset.
- I midnatssolsrallyt deltog Harry Johansson och Torsten Lennartsson.
- Vid DM i T vann Harry Johansson sin klass och blev 3:a i hela tävlingen.
- 145 medlemmar.

1957

Styrelse:
Ordförande Kurt Johansson,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Stig Heden,
vice sekreterare Helge Aronson,
kassör Arne Hedström,
materialförvaltare Torsten Lennartsson,
klubbmästare Olof Gregner.

Den 19 febr. föreslås att hyra del i Sörhaga IK:s klubblokal till en kostnad av 360:-/år.
Vid årsmötet fredagen den 22 februari i Pensionat Reginas lokaler meddelades att klubbens årsfest kommer att hållas lördagen 16 mars å Hindås Turisthotell till en kostnad av 10:- och att jubileumsfesten firas under hösten.

- From måndagen 11 mars skall klubblokalen vara öppen alla måndagar.
- Önskemål om ett eget klubbhus bordlades eftersom ekonomin inte tillåter ett sådant.
- Sten Magnusson överlämnade ett vandringspris från Göte Dahn, Nynäs, Alingsås.
- 21 november meddelade Hilding Molander att jubileumsfester, 30 år inställes p g a för få deltagande.
- Karlborgskannan har genomförts. Bertilsson från Borås fick årets inteckning.
- ”Kåsan” vanns av Bernt Persson och Jan Eliasson.
- Nils Hultstrand har av Svemas tilldelats ett förtjänsttecken i silver.

1958

Styrelse:
Ordförande Kurt Johansson,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Hilding Mohlander,
vice sekreterare Helge Aronsson,
kassör Arne Hedström,
klubbmästare Lennart Johansson.
materialförvaltare Harry Johansson.

Västra Distriktet har startat en serie i OT. Alingsås Motorklubb vann första lagpris och av de åtta främsta var fem alingsåsare.
- 28 mars beslöts att lokalen skulle sägas upp. ”Sörhagas klubbhus”. Ny lokal Stockslyckevägen 5.
- BP har erbjudit klubben 2 öre i rabatt på bensin på samtliga tappar i Sverige. Nynäs lämnar 2 öre på samtliga tappar i Sverige utan Nynäs här i staden som lämnar 3 öre.
-14 april invigdes klubblokalen. Klubbens första egna klubblokal. Ett 45-tal medlemmar hade infunnit sig.
-18 augusti meddelade Sten Magnusson att en grusgrop i Hol skulle vara lämplig för hastighetstävlingar. En kommitté valdes: Nils Hultstrand, Harry Johansson, Sten Magnusson, Karl Erik Persson, Helge Aronsson med Olle Gregner och Per Melin till suppleanter.
-1 december beslutades att klubben skall deltaga i motocrosserie.
- Utdrag ur verksamhetsberättelsen: Familjerundan har körts i samarbete med Alingsås Tidning. Årsfesten hölls i mars månad. Rattmästerskapen anordnades på LMC:s gård. Årets vinnare blev Gunnar Lövberg, Alingsås. ”Kåsan” O-tävling för bilar kördes 25 okt. Vinnare Bengt Filipsson med kartläsare Erik Hallén. Nattorienteringen kördes 22 nov. 60-deltog. Vann gjorde Harry Johansson med Kurt Johansson som kartläsare. Motorcyklisterna vann 7-häradstrofén både i lag och individuellt genom Billy Westerholm, Stig Göransson, Kjell Andersson och Lars Rynell. Billy och Göran vann även sin klass i Karlborgskannan.
-187 medlemmar.

1959

Styrelse:
Ordförande Stig Heden,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
v. sekreterare Kurt Johansson,
kassör Gösta Johansson.

Nils Hultstrand blir invald som ordförande i O-serien.
- 31 aug. På uppdrag av Svemo har klubben tilldelats SM i trial.
- Utdrag ur verksamhetsberättelsen: Årsfesten avhölls i Österlyckan Tollered. SM i trial. O-tävling för bilar. ”Kåsan”. Karlborgskannan, Ronny Andersson vann och Billy Westerholm blev tvåa. Motocrosserie. Novemberkåsan.

1960

Styrelse:
Ordförande Arne Hedström,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Hilding Mohlander,
vice sekreterare Per Melin,
kassör Gösta Johansson,
klubbmästare Sune Eliasson,
materialförvaltare Håkan Pettersson.

- Utdrag från verksamhetsberättelse: Familjerundan fortsätter med AMK och Alingsås Tidning. Deltagarantalet ökar. ”Kåsan” genomfördes. Stig Göransson vann Karlborgskannan och ”härjar vilt” på motocrossbanorna. En ungdomssektion har under hösten bildats.
- 206 medlemmar.

1961

Styrelse:
Ordförande Arne Hedström,
v. ordförande Nils Hultstrand,
sekreterare Hilding Mohlander,
vice sekreterare Per Melin,
kassör Gösta Johansson,
int.Håkan Pettersson,
klubbmästare Sture Nilsson.

-I stadgar kan man bl a läsa att inträdesavgiften utgör 5:- och årsavgiften 10:- och skall erläggas för januari månads utgång.
- 18 januari beslutade styrelsen på förslag från Per Melin att starta en egen tidning. Melin och Nilsson fick detta uppdrag.
- Till ständiga medlemmar föreslogs P O Björkblom och Harald Karlborg.
.-30 maj meddelar Hultstrand att en sträcka i Midnatttsolsrallyt skall gå på ”Prästavägen”, den 16 juni. Nils Hultstrand utsåga till sträckchef.
- 23 aug beslutades om att arrendera mark för motocrossbana i Kärtared, för en summa av 500 kronor per år.
- Utdrag ur verksamhetsberättelsen 61-01-01 – 61-12-31: Familjerundan är lika populär. Karlborgskannan gick i Lygnaredstrakten. Tävlingen vanns av Stig Göransson. Bildjakten har arrangerats i samarbete med NTF. Novemberkåsan kördes med start i Lerum och mål i Töllsjö
Vann gjorde Nils Skoglöv med kartläsare Kurt Johansson. Kurt Johansson vann vandringspriset för alltid. Klubben har deltagit i motocross med ett lag.
- Bilkillarna träffas på Måndagar och mc-killarna på Tisdagar i den egna klubblokalen.

1962

Styrelse:
Ordförande Arne Hedström,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Sven Jingård,
vice sekreterare Per Melin,
kassör Gösta Jogefors,
Int. Håkan Pettersson,
klubbmästare Lennart Johansson.

Utdrag ur verksamhetsberättelsen 1992-01-01-1992-12-31.Liksom tidigare år iordningställdes en halkövningsbana på sjön Lången. Familjerundan kördes. Diplom från Västra Distriktets serieförening HM har tilldelats Sture Nilsson samt till förarna Ronny Andersson och Jan Olof Karlsson. Lotteri har för första gången anordnats. Resultatet blev mycket gott. Klubben har under året upptagits som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund. Detta blev sedermera Svenska Bilsportförbundet och Svenska Motorcykelförbundet. Formel K har inom klubben tagit god fart och gjort stora framsteg. Rolf Heden har deltagit i den första SM-tävlingen som kördes i Laxå.
- 4 maj passerade Mobils ekonomilopp Alingsås. Flera förare berömde den utmärkta pilningen och skötseln av kontrollen.
- 230 betalande medlemmar till Svema. Till Svemo deklareras 205 medlemmar.
- 18 november kördes Kåsan.
- 5 november beslutades om inköp av ordförandeklubba.
- 230 medlemmar.

1963

Styrelse:
Ordförande Arne Hedström,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Sven Jingård,
vice sekreterare Per Melin,
kassör Gösta Jogefors,
int. Håkan Pettersson,
klubbmästare Lennart Johansson.

- En representant från AMK kommer årligen att kallas till två möten med trafiknämnden i Alingsås.
- Utdrag ur verksamhetsberättelsen 1963-01-01-1963-12-31: Granrisrundan kördes 10 februari och vanns av Lars Åke Rohdin. Seniorklassen vanns av Billy Westerholm, AMK. (Betr resultat för bil och mc. se bok i arkivet.)

1964

Styrelse:
Ordförande Arne Hedström,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Sven Jingård,
vice sekreterare Per Melin,
kassör Gösta Jogefors,
int. Håkan Pettersson,
klubbmästare Stig Olsson.

1964 Utdrag ur verksamhetsberättelse 1964-01-01 – 1964-12-31: Familjerundan återupptogs. Hundratalet startande. Klubben har haft verksamhet i bla O-serien, T samt OT-special, motocrosserier, inbjudningslopp, träningsläger för mc.
- 225 medlemmar.

1965

Styrelse:
Ordförande Arne Hedström,
vice ordförande. Nils Hultstrand,
sekreterare Sven Jingård,
vice sekreterare Lennart Magnusson,
kassör Gösta Jogefors,
int. Håkan Pettersson,
klubbmästare Stig Olsson.

- 40 startade i manöverprov. Final kördes den 4 oktober och till rattmästare 1965 korades Jan Bohlin.
- Familjerundan samlade 124 startande. Det blev ett netto på 611:25.
- Karlborgskannans netto blev 260:-. Tävlingen kördes 14 mars. Totalseger och inteckning i vandringspriset, Björn Bäck.
- I SM i T B-juniorer under 175cc blev Björn Bäck svensk mästare. I DM blev Björn Bäck distriktsmästare. För dessa segrar tilldelades han Svemos guldplakett i såväl SM som DM samt Alingsås Tidnings plakett för bästa idrottsprestation under 1965..
- 215 medlemmar.

1966

Styrelse:
Ordförande Nils Hultstrand,
vice ordförande. Sture Nilsson,
sekreterare Lennart Magnusson,
vice sekreterare Sven Jingård,
kassör Gösta Jogefors,
int. Håkan Pettersson,
klubbmästare Stig Olsson.

- Klubben har fått ett eget postfack för en kostnad av 8:-/år. Box 243.
- Information om högertrafiken skulle eventuellt hållas i källarlokal hos Börjessons Bil.
- Dave Johansson korades till 1966 års rattmästare i Alingsås samt tilldelades rattmästerskapsplaketten. (Övrigt se bok i arkivet)
- Kurt Johansson överlämnade blommor till Nils Hultstrand för hans mer än 35-åriga verksamhet inom klubben.
- 221 medlemmar.

1967

Styrelse:
Ordförande Nils Hultstrand,
vice ordförande. Sture Nilsson,
sekreterare Lennart Magnusson,
vice sekreterare Sven Jingård,
kassör Gösta Jogefors,
intendent Håkan Pettersson,
klubbmästare Stig Olsson,
tävlingledare Nils Hultstrand.

- Inför högertrafikomläggningen behövdes 219 man som vägledare.
- Granrisrundan kördes med 48 startande varav 43 kom i mål.
- Fr o m 1968 föreslog festkommittén att en viss summa avsättes årligen för att fira 50-års jubileum.
- Håkan Pettersson framförde Alingsås Trafiksäkerhetskommittés tack för all hjälp vid högertrafikomläggningen samt överlämnade diplom till klubben.
- 40 års jubileet firades 11 nov 1967 å Stadshotellet med ca 150 deltagare. Tal hölls av bl a Gustav Andersson och Per-Olof Björkblom. Förtjänsttecken delades ut till medlemmar för lång och trogen tjänst.
- 225 medlemmar.

1968

Styrelse:
Ordförande Nils Hultstrand,
vice ordförande. Sture Nilsson,
sekreterare Sven Jingård,
vice sekreterare Jan Eliasson,
kassör Gösta Jogefors,
klubbmästare Stig Olsson,
int. Håkan Pettersson.

-Möte 2 sept; En tyst minut hölls för nyligen bortgångne Gustav Andersson som var en av grundarna och var dessutom klubbens första ordförande.
-7 oktober: Ronny Andersson erhöll rattmästerskapspris. Segrande lag, AMKs 3:e lag grupp 3 motocross bestod av: Björn Bäck, Albert Fiskbäck, Erik Ruotsi samt Lars Åke Andersson. Lagledare Dick Zetterberg.
- Utdrag ur verksamhetsberättelse 1968-01-01 – 1968-12-31
- 17 februari kördes T-tävlingen Granrisrundan som vanns av Stig Larsson Älvbygdens MK. Jan Bohlin/Börje Jansson totalsegrade i Gnosjö-natten, en OT-special B-tävling. Lennart Börjesson startade i Gulf-rallyt i England, men tvingades bryta. Ronny Andersson blev rattmästare. Familjerundan samlade 124 startande.
- 10 mars kördes Karlborgskannan som vanns av Hans Hansson, Tibro. I Onkel Toms Hütte ingick Björn Bäck i SVEMO-väst som lagsegrare. (Övriga resultat se bok i arkiv).
-220 medlemmar.

1969

Styrelse:
Ordförande Nils Hultstrand,
vice ordförande. Sture Nilsson,
vice sekreterare Jan Eliasson,
kassör Gösta Jogefors.

1970

Styrelse:
Ordförande Nils Hultstrand,
vice ordförande. Sture Nilsson,
sekreterare Lars Fogel,
vice sekreterare Jan Eliasson,
kassör Gösta Jogefors,
int. Roland Rosengren,
klubbmästare Jaromir Andersson.

- En skrivelse till staden angående crossbana ligger f n på remiss hos Idrotts- och fritidsnämnden, men inget förslag på lämplig mark finns.
-23 februari lämnade Thomas Fahlström en rapport från KAK-rallyt. Av 142 startande kom endast 31 i mål och Börjesson/Fahlström gjorde en mycket fin prestation genom att komma på 27 plats totalt. I SM grupp2 kom de på 25 plats och i klassen 7:a.
-6 april. Nils Hultstrand rapporterade att byggnadsnämnden kallat till möte med AMK angående crossbana.
- 4 maj Nils Hultstrand rapporterade om sammanträde med byggnadsnämnden. Om vi får mark skall vi försöka med knattecross.
Utdrag från verksamhetsberättelse 1970-01-01 – 1970-12-31:
14 februari kördes Firestonetrofén som samlade 59 startande, Vann gjorde Jörgen Johannesson Borås MK. Arrangör Alingsås och Borås motorklubbar. På mc-sidan har funnits endast ett tävlingsekipage. En mc-med sidvagn Åke Andersson/Karl Erik Svensson.

1971

Styrelse:
Ordförande Jaromir Andersson.
vice ordförande. Lennart Börjesson,
sekreterare Lars Fogel,
vice sekreterare Thomas Fahlström,
kassör Ove Persson,
int. Roland Rosengren,
klubbmästare Eije Larsson.

Medlemsavgiften höjdes till 15:-
- På årsmötet den 1 mars beslutades enhälligt att utse Nils Hultstrand till hedersledamot.
Förtjänsttecken utdelades enligt: GULD till Gösta Jogefors, Håkan Pettersson och Sten Magnusson. SILVER till Sven Jingård och Sture Nilsson. BRONS till Stig Olsson..
- Lennart Börjesson och Thomas Fahlström skall tilldelas förtjänstplakett i silver för deras förnämliga prestation i KAK och Skotska rallyt 1970.
- Jan Bohlin och Lennart Börjesson får 150:- vardera i startbidrag för KAK 1971.
- 22 februari rapporterade Nils Hultstrand från mötet med byggnadsnämnden. Klubben erbjöds ett område för cross vid stadens nya soptipp.
- 17 maj var rallyföraren Tom Trana på besök i Östlyckeskolan och talade inför en 70-tal rallyintresserade.
- 4 oktober meddelade ordförande att den tilltänkta crossbanan i Hol är ej att räkna med då det är medlemmar som varit där och åkt utan tillstånd.
-13 december rapporterade Karl Erik Svensson från crossbanan i Bergstena. En crosskommitté valdes: Erik Ruotsi, Göran Rohlén, Karl Erik Svensson och H G Andersson.
Klubbtidning Klubbtidningen Motorbiten startades av Ingemar Johansson.
(Betr. övriga resultat och aktiviteter, se pärm i arkiv)

1972

Styrelse:
Ordförande Jaromir Agneskans,
vice ordförande. Lennart Börjesson,
sekreterare Stig Gyllsten,
vice sekreterare Lars Fogel,
kassör Ove Persson,
int. Rune Thiel,
klubbmästare Eije Larsson.

- 10 januari. Av crossbanan i Bergstena blev inget då närboende inlagt ”veto”.
För att få Bilsportmannen -dekal- på bilen skulle bilen vara utrustad med bogserlina, reservbensin, eldsläckare, första förband, vara medlem i klubben samt ha tävlingslicens, vara behjälplig samt ha ett trafikmässigt gott uppförande.
- 28 februari. Till crosslaget valde Karl Erik Svensson som också meddelade att klubben har fått tillåtelse att träna med mc i Hol under en prövotid.
- 10 april. Rune Thiel ombads att kontrollera möjligheter att hyra gamla bryggeriets lokaler. Samme man skall tillverka tre ordförandeklubbor.
- Klubben söker ny lokal.
- 28 maj Från crossfronten rapporterades det att kontrakt snart skulle skrivas för banan i Hol. Tills dess är all körning förbjuden på denna bana.
- 5 juni meddelade Karl Erik Svensson att arbetet på crossbanan i Hol kan påbörjas.
- 7 augusti kunde Karl Erik Svensson meddela att alla papper var klara för crossbanan i Hol.
- 2 oktober hade man fortfarande ingen telefon i klubblokalen.
(Övriga resultat och verksamhetsberättelse, se pärm i arkiv)

1973

Styrelse:
Ordförande Lennart Börjesson,
vice ordförande. Lars Fogel,
vice sekreterare Bo Johansson,
kassör Roger Wall,
klubbmästare Dick Zetterberg.

- Den 2 april meddelades att ansökan om att hyra gamla bryggeriets lokaler hade insänts till Förvaltningsnämnden i Alingsås, av sekreteraren.
- Familjerundan den 29 april lockade 92 startande. ca 1500 kronor till kassan.

1974

Styrelse:
Ordförande Lennart Börjesson,
vice ordförande. Karl Erik Svensson,
sekreterare Stig Gyllsten,
vice sekreterare Bo Johansson,
kassör Roger Wall,
int. Rune Thiel,
klubbmästare Dick Zetterberg.

- Utdrag ur verksamhetsberättelsen 1974-01-01 – 1974-12-31: RSA Falken Cup, Familjerundan
Old Boys Cup, O-tävling, Trafikkväll, Crosstävling-Cykelorientering-Bilutställning-Fest på stadens hotell. Rallymästare blev Tage Johansson/Jan Nordgren samt Ingemar Johansson/Ingvar Pettersson. Lennart Börjesson vann RM RSB i standard B. Eije Larsson med nye kartläsaren Ronny Andersson vann västsvenska O-serien.
- 221 medlemmar.

1975

Styrelse:
Ordförande Karl Erik Svensson,
vice ordförande. Tage Johansson,
sekreterare Stig Gyllsten,
vice sekreterare Erik Ruotsi.
Kassör Ingvar Pettersson,
int. Rune Thiel,
PR Ingemar Johansson.

Lagledare cross Jan Olof Karlsson. Crosslaget kör i div 1. Lennart Börjesson och Håkan Olzon satsar på rallycross. 92 ekipage startade i familjerundan som var 35 km lång. AMK byter klubblokal till Ankargatan 5 månd. 1 sept.
- V. ordförande Tage Johansson debuterade i dragracing 28-29 juni på Vårgårda flygfält. Familjerundan samlade 90 startande. Falken Cup RSA samlade 132 startande. Reine Carlsson vann.
- Granrisrundan samlade 95 startande, Ragnar Sandelius vann. Motocrosstävlingen samlade över 800 åskådare. Uno Palm dominerade. -Lennart Börjesson med Thomas Fahlström deltog i engelska RAC-rallyt. Lennart Börjesson/Thomas Fahlström blev AMK:s rallymästare 1975. I C-förarklassen vann Ulf Gunnarsson och Kenneth Pettersson.
- På mötet 1 september redgjorde Kurt Johansson hur det var när klubben flyttade till Stockslycke.

1976

Styrelse:
Ordförande Stig Gyllsten,
vice ordförande. Tage Johansson,
sekr. Ulla Johansson,
vice sekreterare, Jan Karlson,
kassör Ingvar Pettersson,
sektionsledare bil Bo Johansson,
sektionsledare mc Ingvald Johansson,
Klubbmästare Doris Qvist.

- Utställningskommitté för 50-årsjubileet: Lennart Börjesson, Stig Gyllsten, Ingemar Johansson. Medlemsavgiften 30:-, upp till 18 år 10:-. Under 10 år ingen avgift.
- Hyreshöjning på Ankargatan 5, klubblokalen, till 2.204:-/kvartal.
- Förtjänsttecken utdelades vid årsmötet 2 februari 1976. Brons till Karl Erik Svensson, Tage Johansson, Ingemar Johansson, Dick Zetterberg. Silver till Stig Gyllsten, Lennart Börjesson, Rune Thiel. Guld till Sture Nilsson.
- 2 februari meddelades följande: Granrisrundan gav en vinst på 340:-.
- Rapporter 3 maj . Familjerundan samlade 120 startande.

1977

Styrelse:
Ordförande Lennart Börjesson,
vice. ordförande. Vakant,
sekreterare Ingemar Johansson,
vice sekreterare Rolf Nilsson,
kassör Ingvar Pettersson,
Bilsektionen ordförande Tomas Östermyr,
motorcykelsektionens ordförande Ingvald Johansson.

- Tage Johansson avsade sig vidare styrelseuppdrag.
- Fritidsnämnden inbjöd till ett motorcentrum i Bälinge. Där skulle bli motorgård, cross, rallycross och halkbana. Markköp diskuterades i fullmäktige, men Uno Wengholm satt stopp för dessa planer med orden ”Vi skall inte expandera åt det hållet”.
- Bengt Thorsell Skara vann Granrisrundan.
- Pressinformation hölls i Jonas Hörna på Stadshotellet inför 50 årsjubileet och motorutställningen på Börjesons Bil. Medverkade bl a Nils Hultstrand, Kurt Johansson, Sture Nilsson, Stig Gyllsten, Lennart Börjesson, Ingvald Johansson, Ingemar Johansson samt inbjuden press. Gäst Ulf Granberg.
- Stor motorutställning i två dagar 19-20 mars. Utställningen gav en vinst på 9.157:30 (se tidningsklipp ) Motorbal hölls på Stadt under lördagen. En mycket lyckad tillställning.
- 50 årsfest på Stadt med flera inbjuda, från SBF hölls den 15 oktober. Ett 50-tal kantade borden. Tal hölls och gratifikationer utdelades. Välkomstdrink supé och dans stod också på programmet. Man avnjöt Gravlaxcanapé, vildsvinsstek med murkelsås, öl, kaffe, för endast 75:- (Se tidningsklipp).
Samma år var det svensk premiär för GOLF GTI. Lennart Börjesson, Sören Magnusson och Håkan Junfors köpte var sin. Tillsammans med Kennet Pettersson bildade de Hobsons rallydansare. I dansorkestern från Alingsås team ingick, Håkan Junfors/Sten Olof ”Lollo” Andersson, Kenneth Pettersson/Björn Persson, Sören Magnusson/Stig Svensson och Lennart Börjesson/Thomas Fahlström. (Se tidningsklipp).

1978

Styrelse:
Ordförande Tomas Östermyr,
sekreterare Ingemar Johansson,
vice ordförande Ronny Qvist,
vice sekreterare Rolf Carlsson,
kassör Ingvar Pettersson.

- Roger Johansson SMK Trollhättan vann Granrisrundan -78.
- Tord Blomster Falköpings MK vann Falken Cup för alltid.
- DHR:s riksrally passerade Alingsås och AMK medverkade med ett specialprov kallat ”Ormen”.
- Bråk uppstod mellan bil- och mc-åkarna vilket medförde att motorcykelkillarna startade egen klubb. AMK överlämnade motorcrossbanan till nya klubben MC Alingsås, den 1 november 1978.
Granrisrundan kördes 27 januari med Älvbygdens MK och Göteborgs Motorförening som medarrangör.
- Ny klubblokal på Göteborgsvägen 10. Medlemsavgiften höjdes till 50:- för aktiva och 30:- för passiva samt medlemmar under 15 år.
- Rallymästerskapet vanns av: Lennart Börjesson/Toni Liljenberg, B-förare: Olavi Kärki/Timo Syrelä, C-förare Kjell Eriksson/Britt Eriksson,
Medlemsavgifter 10-18 år 10:- över 18 år 30:-

1979

Styrelse:
Ordförande Tomas Östermyr,
sekreterare Ingemar Johansson,
kassör Stefan Pettersson,
int. Anders Oscarsson.

- Ett lokalkostnadsbidrag ! grundbidrag på 4.729:- och ett sökt bidrag hos kommunen på 17.600:- hade inkommit 1980-02.
- klubben anmälde ett lag att spela korpfotboll.
- bortennisbord inköptes, inkl. racket och bollar.
- rallymästare blev Ronny Qvist/Ingvar Pettersson, B-förare Olavi Kärki/Urpå Kärki,
- C-förare Kjell Kristensson/Håkan Olzon.
- Ismästare: klass I Gunnar Larsson. Klass II Ronny Qvist.

1980

Styrelse:
Ordförande Tomas Östermyr,
sekreterare Claes Göran Svensson,
vice sekreterare Rolf Carlsson,
kassör Lisbeth Karlsson,
int. Anders Oscarsson

- Alingsås kommun arrangerade för första gången potatisfestival. Klubben deltog.
- Den nya sporten folkrace har lockat många nya åkare till klubben.

1981

Styrelse:
Ordförande Tomas Östermyr,
vice ordförande Ronny Qvist,
sekreterare Claes-Göran Svensson,
vice sekreterare Rolf Carlsson.
Kassör Lisbeth Karlsson.
Int. Anders Oscarsson.

Lokal Göteborgsvägen 10 Stor festival i potatisfestivalen med rally-dragster-banracing-folkrace, på Sävelund.
55-års jubileumsfest hölls på Stadshotellet den 6 november.

Fyra medlemmar åkte Svenska Rallyt. Lennart Börjesson/Ingemar Johansson GOLF GTI, och blev tvåa i sin klass, fick gå den röda mattan fram för att mottaga sitt pris. Ronny Qvist/Marino Ernholm, BMW, klarade elegant en 16:e plats i sin mycket tuffa och hårda klass. Detta var en upplevelse som få i AMK har provat på. Detta var 1981.
-177 medlemmar.

1982

begärde Alingsås Motorklubb utträde ur SVEMO.

1983

Styrelse:
Ordförande Lars Larsson,
vice ordförande Nick Tammemägi,
sekreterare Bendix Eriksson,
vice sekreterare Lisbeth Karlsson.
Kassör Hans Runsten.

Medlemsavgift 90:-/familj, 50:- över 18 år, 25:- upp t.18.
Premiär-provtävling på folkracebanan i Uplo. Det blev ett överskott på 14.344:-.
- 150 medlemmar.

1984

Styrelse:
Ordförande Lars Larsson,
vice ordförande Thorbjörn Öhlund,
sekreterare Ann-Marie Tammemägi,
vice sekreterare Thomas Johansson,
kassör Lisbeth Karlsson.

Stellan Ahlberg körde bilracing. Stefan o. Ulf Gustavsson samt Jesper Eliasson körde gokart.
- Folkracetävlingen 22 januari sågs av 691 betalande.
- 23 september sågs folkracetävlingen av 1224 betalande. FR-tävlingen 1 december, 82 startande och 284! betalande + 62 fribiljetter. Bristande pilning och annonsering.
- Klubben deltog i Västrallyt genom att ha en serviceplats.
- Under 1984 flyttar Vorcon, granne med AMK. Klubben tar över dessa lokaler och får hela andra våning på Göteborgsvägen 10. (f.d. Börjessons Bil).
- -vid styrelsemöte 31 oktober beslutades att de som varit medlemmar i 25 år eller mer slipper betala medlemsavgift i fortsättningen, men skall trots det betraktas som fullvärdiga medlemmar.
- i protokoll från 1984-03-05 kan man b l a läsa att Alingsås kommun planerar ett motorcenter vid flygfältet. Kommunen har satt undan 20.000:- till detta.
- 202 medlemmar.

1985

Styrelse:
Ordförande Lars Larson.
vice ordförande. Torbjörn Öhlund,
sekreterare Lennart Hallgren,
vice sekreterare Leif Carlsson,
kassör Ann-Marie Tammemägi.
Int. Mikael Brax.

- Tomas Östermyr vann KM i folkrace.
- Jesper Eliasson segrade på Toarps Ring 11 aug.
- Anders Dicander och Gustav (Ville) Andersson får fritt medlemskap i klubben
- 165 medlemmar.

1986

Styrelse:
Ordförande Lars Larsson,
v. ordförande Torbjörn Öhlund,
sekreterare Berit Eriksson,
v. sekreterare Lennart Hallgren.
Kassör Folke Schlichting.

Extra årsmöte 27 oktober om klubbens vara eller icke vara. Yvonne Larsson, Jesper Eliasson, bronsmedaljörer var på plats i Stadshuset i Stockholm när SBF inbjöd till fest, 6 dec. Håkan Junfors var bland hedersgästerna.
- Klubben har fått ett bidrag på 30.000:- Hälften skall användas till att minska lånet med.
- Vid styrelsemöte 21 april beslutades att klubben skall gratulera medlemmar som fyller år. Första gången vid 50, sedan vart 10:e år. Detta gör vi med blommor. Medlem som varit med i 25 år i samband med detta, ska de också få en nål.
- 24 november. Gustav har ordnat en vindsskrubb som vi får magasinera de möbler som vi inte tar med vid flyttningen. Nästa styrelsemöte blir i den nya lokalen 15 december kl. 19.

1987

Styrelse:
Ordförande Lars Larsson,
vice ordförande. Torbjörn Öhlund,
sekreterare Berit Eriksson,
v. sekreterare Lennart Hallgren,
kassör Folke Schlichting.

Klubblokal from 1 jan: Noltorpsgatan 12 K:
Avgift som tidigare. Klubbens 60 år firades i Alingsås-Parken den 14 mars. Middag, efterrätt, kaffe, dans till orkester. Kostnad 150:-/person. En av grundarna Sven Torin var med bland de 80 gästerna.
- Herbert Swahn uppvaktades på sin 60-årsdag med en Panda av glas från Orrefors samt blommor..
- 11 maj beslöts vid ett möte att samla in alla gamla protokoll och lämna dem till Folkrörelsernas arkiv för förvaring.
- 11 november beslöt styrelsen att klubben skall stödja Stefan Herngren i hans anskaffande av en rallybil med ca 7.500:- som ett lån. Lånet skall återbetalas senast sista april 1988.
- Torbjörn skall hämta in gamla protokoll och sedermera inlämna dem till länsarkivet. Styrelsebeslut 1987-08-10
- 218 medlemmar.

1988

Styrelse:
Ordförande Lennart Hallgren,
vice ordförande. Torbjörn Öhlund,
sekreterare Berit Eriksson,
vice sekreterare vakant.
Kassör Folke Schlichting.
Int. Stefan Herngren.

- protokollsböcker från 1927 och framåt lämnades av Nils Hultstrand.
- De som hade fritt medlemskap 1987 fick det även under 1988.
- 10 oktober ändrades tidigare beslut om uppvaktning på jämna år, 50, 60 osv. Nya beslut är att endast våra hedersmedlemmar ska uppvaktas. De får blommogram för ca 150 kronor.
- 225 medlemmar.

1989

Styrelse:
Ordförande Jerry Lindholm,
vice ordförande. Rolf Carlsson,
sekreterare Carina Hyttinen.
vice sekreterare Ann-Mari Johnsson.
Kassör Folke Schlichting.

1990

Styrelse:
Ordförande Jerry Lindholm,
vice ordförande Torbjörn Öhlund,
sekreterare Carina Hyttinen;
vice sekreterare Lennart Hallgren,
kassör Rolf Carlsson.

Under året har klubben flyttat från Noltorpsgatan 12 till gamla bryggeriet.
- 226 medlemmar.

1991-92

Styrelse:
Ordförande Jerry Lindholm,
vice ordförande Torbjörn Öhlund,
sekreterare Tomas Johansson,
vice sekreterare Lennart Hallgren.
Kassör Rolf Carlsson.

1993

65 årsjubileum firades 5 februari på Hjortgården.
Medlemsavgift 125:-/familj, 60:- över 18, 30:- under 18.
-28 september uppsägs hyresavtal för avflyttning från Bryggeriet den 31 december 1993.
- 171 medlemmar.

1994

Styrelse:
Ordförande Tomas Östermyr,
vice ordförande. Torbjörn Öhlund,
sekreterare Lars Davidsson,
vice sekreterare Lennart Hallgren.
Kassör Patrik Ekelund.

Medlemsavgift seniorer 100:-, juniorer 75:- familj 200:-.
94-02-21: AT: Klubben slängs ut på bar backe från Bryggeriet. Bilar och annan utrustning står ute i det fria. Klubben är uppsagd. 15 febr. skulle huset vara tomt. För stunden står man utan lokal.

1995

Man står utan lokal men får dela med MCA i Kabomhuset t o m 1 maj därefter Upplo.

1996

Styrelse:
Ordförande Tomas Östermyr,
vice ordförande. Rune Carlsson,
sekreterare vakant,
vice sekreterare Lennart Hallgren.
Kassör Lars Davidsson.

Medlemsavgift 200:-/familj, 75:- Juniorer. 100:- Seniorer.

1997

70 årsjubileet firades på Hjälmareds golfrestaurang, lördag 22 nov. En utställning av dagens och gårdagens tävlingsbilar visades i Bil-Börjes nya, ännu ej invigda lokaler. Medlemsavgift 200:-/familj, 125:- seniorer. 50:- juniorer.

1998

Styrelse:
Ordförande Tomas Östermyr,
vice ordförande. Rune Karlsson,
sekreterare Lennart Hallgren,
vice sekreterare Marie Härentorp,
kassör Lars Davidsson.

Årsmöte hölls 19 november i Sparbankens filmsal.

1999

Årsmöte avhölls den 19/11. Under året framkom av verksamhetsberättelsen att nio protokollförda styrelsemöten och ett folkracemöte har ägt rum. En folkracetävling arrangerades detta år, en blev inställd. KM genomfördes med god uppslutning, samt ett antal företagsrace.

Styrelsen detta år bestod av:
Ordförande: Tomas Östmyr
Vice ordförande: Rune Carlsson
Kassör: Lars Davidsson
Sekreterare: Lennart Hallgren
Vice sekreterare: Marie Härentorp
Sup. Ulla Hallgren & Mikael Johnsson

Luciafirandet avhölls i Sjöscouternas lokal i Alingsås.

2000

Årsmöte avhölls den 25/11. Under året åtta protokollförda styrelsemöten, ett folkracemöte och ett banmöte.
Klubben har genomfört två folkracetävlingar och ett antal företagsrace samt KM i folkrace. Klubben har haft ambitioner under året att synas utåt i rallycross, rally, racing och även Bil-O.

Styrelsen bestod detta år av:
Ordförande: Petra Härentorp.
Vice ordförande: Rune Carlsson.
Sekreterare: Lennart Hallgren.
Kassör: Lasse Davidsson.
Sup. Mikael Nordström.

2001

Årsmöte avhölls 8/11. Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten samt ett folkracemöte. Under året skulle det ha körts två folkracetävlingar på Upplo. Den första ”regnade” bort och hösttävlingen fick ställas in på grund av för få anmälningar. Däremot genomfördes ett mycket lyckat KM, och klubbens medlemmar hade fina framgångar inom Folkrace, Rallycross, Rally och Bil-O.
Nytt för året var att den zonindelade startplattan kom till samt att vi byggde till alternativspåret.

Styrelsen består efter årsmötet av:
Ordförande: Jananders Larsson
Vice ordförande: Rune Carlsson
Sekreterare: Lennart Hallgren.
Vice sekreterare: Stina Enander.
Kassör: Lasse Davidsson.
Sup. Mikael Nordström.

Nyinsatt Banchef: Peter Robertsson.
Stipendiater detta år: Rally: Mikael Johnsson, Folkrace: Mikael Larsson och Henrik Lindberg.

2002

Årsmöte avhölls 20/11. Klubben har under året haft elva protokollförda styrelsemöten och två stormöten.
Det stora i början av året var firandet av klubbens 75 års jubileum på Grand Hotel i Alingsås, där klubben samtidigt stod som värdar för Västra Bilsportsförbundets årsmöte. Ordförande för årsmötet var dåvarande Kommunalfullmäktige Tore Hult. Under pågående möte fick AMK mycket beröm för arrangemanget.
Tre stycken tävlingar genomfördes under året , där den största var vårtävlingen, som ingick i Dalhemscupen. AMK placerade sig på en fin 6- plats. KM arrangerades som vanligt med många deltagare.
Flera företagsrace har körts under året, med mycket nöjda gäster.

Styrelsen bestod under året av:
Ordförande: Jananders Larsson
Vice ordförande: Rune Carlsson.
Sekreterare: Svein Tömmerås.
Vice sekreterare: Stina Enander.
Kassör: Fredrik Sätherström.

Ordinarie ledamöter utökades under året till fem:
Hans Davidsson, Johan Käck, Sara Styrud, Yvonne Jenssen och Mikael Nordström.

2003

Klubben har under året haft tio protokollförda styrelsemöten och ett stormöte.
Det stora under året var ombesiktning av banan, som genererade mängder av arbete för medlemmarna på grund av nya regler. En stor utmaning som klarades av, tack vare våra eldsjälar inom klubben.
Klubben har under året kört tre folkracetävlingar. Målsättning för klubben under året har varit att få klart vatten och avlopp, men tyvärr har vi fått skjuta detta framför oss i år.

Styrelsen har under det gångna året bestått av:
Ordförande: Jananders Larsson.
Vice ordförande: Rune Carlsson.
Sekreterare: Svein Tömmerås.
Vice sekreterare: Stina Enander.
Kassör: Fredrik Sätherström.
Ordinarie styrelseledamöter: Hans Davidsson, Greger Flogberg, Yvonne Jensen, Johan Käck, Mikael Nordström och Sara Styrud.

2004

Till årets händelser var väl att vi skulle ha påbörjat vatten och avloppsdragningen på Upplo. Det blev dock avslag på våra ansökningar, så hela projektet blev senarelagd. Klubben har arrangerat tre folkracetävlingar under året med goda resultat av de egna förarna. Under året valde kassören Fredrik Sätherström att avgå med omedelbar verkan. Detta beviljades, och som tillförordnad assr valdes Yvonne Jensen och Tomas Johansson, fram till årsmötet.

Klubben har under året haft tio protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Tomas Johansson
V.Ordförande: Rune Carlsson
Kassör: Fredrik Sätherström
Sekreterare: Svein Tömmerås
V.Sekreterare: Stina Johannesson

Ordinarie styrelseledamöter:
Hans Davidsson
Mikael Brax
Yvonne Jensen
Johan Käck
Mikael Nordström
Sara Styrud

2005

Viktigaste händelsen under året, var väl att vi äntligen kunde komma igång med vatten och avloppsprojektet. Bidragsansökan gick nämligen igenom, efter alla år. Vi fick även det ansökta ungdomsbidraget.

Klubben har arrangerat tre lyckade tävlingar på Upplo, med nöjda förare och en trevlig publik på alla tävlingarna. Vi har även arrangerat ett lyckat klubbmästerskap, där många juniorer visade framfötterna

Klubben har under året haft elva protokollförda styrelsemöten.

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: André Bendixen
V.Ordförande: Rune Carlsson
Kassör: Yvonne Jensen
Sekreterare: Svein Tömmerås
V. Sekreterare: Louise Persson

Ordinarie styrelseledamöter:
Hans Davidsson
Mikael Brax
Mikael Larsson

2006

Klubbmästerskap har vi inte kunnat köra under året på grund av markarbeten på Upplo. Målsättningen är, att vi skall kunna köra KM under kommande år, likledes de planerade företagsrace, som också fått stå åt sidan för markarbete.

Klubben har arrangerat två tävlingar under året, den tredje blev tyvärr inställd. De två tävlingar som kunde köras, har kantats av nöjda förare och en mycket bra publiksiffra. Vi har kunnat visa mycket bra resultat av de aktiva förarna, under såväl folkrace som rallycross och crosscart.

En viktig händelse under kommande år är klubbens 80- årsfirande, och planering är redan igång för detta arrangemang.

Klubben har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten.

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Andrè Bendixen
Vice ordförande: Rune Carlsson
Kassör: Yvonne Jensen
Sekreterare: Svein Tömmerås
Vice sekreterare: Anna-Karin Hyttinen

Ordinarie styrelseledamöter:
Hans Davidsson
Mikael Brax
Mikael Larsson

Bland ovanstående text som är ett urval bland alla protokoll, mm, finns utförligare protokollshandlingar förvarade i Folkrörelsernas arkiv.

Sammanställt 98 11 23 av Ingemar ”Ingo” Johansson med hjälp av klubbens handlingar samt Marino Ernholm och Lennart Börjesson som ställt sina ”papir” till förfogande.

De senaste uppgifter från och med 1999 är sammanställda av nuvarande sekreterare: Svein Tömmerås.
Originala handlingar finns att tillgå för protokollförda möten, revitionsberättelse m.m. finns att tillgå hos mig, tills arkivering äger rum hos Länsarkivet.